Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Arayan Kim

Bulaşık yıkarken içeriden çalan telefonun sesini duyup şimdi arayan kim diye düşünürüz. Ya da ellerimizi kurulayıp koşarak telefona bakarız. Ama arayan bilinmeyen bir numara ise yine arayan kim diye sorabiliriz.

Arayan kim bulmak için yasal bir servisi kullanmanız gerekir. Yoksa maddi manevi zarar görebilirsiniz. Numara sorgulama hizmetimiz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu rehberlik hizmetleri lisansı ile size istediğiniz güvenli sorgulama ortamını sağlar. Hatta kurumunuza da. Kurum için olan sorgu paketlerimizden memnun kalacağınıza eminiz.

Arayan kim öğrendiniz peki aynı kolaylıkla fatura tutarlarınızı da öğrenmek ister misiniz? Merak etmeyin, servisimizde güncel ya da geçmiş fatura borçlarınızı da öğrenebilirsiniz. Hizmetimizle ilgili görüşlerinizi bize bildirirseniz, sevinçle karşılayacağımızı ve bunları da göz önüne alarak her zaman hayatınızı daha da kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağımızı söylemek isteriz

Yeşim