Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Dakikalar İçerisinde Fatura Sorgulama

fatura sorgulama

Faturanızın ne kadar geleceğini mi merak ediyorsunuz? Güncel fatura bilgilerinize ve daha önceki faturalarınıza ait borçlarınızı öğrenebilmek için adresinize faturanızın gelmesini beklemenize gerek kalmadı. Sadece birkaç dakika içerisinde fatura sorgulama işlemiyle bilgilerinizi öğrenmeniz mümkün.

Nasıl mı? Aşağıda yer alan sorgu panelimiz, istediğiniz fatura bilgilerine en kısa sürede ulaşmanızı sağlıyor. Sizde hemen sorgu sistemimizi kullanarak öğrenmek istediğiniz faturanızın sorgusunu yapabilirsiniz.

Yaptığınız sorgu sonucunda çıkan fatura borç bilgileri sistemimiz tarafından korunmakta ve kimse ile paylaşılmamaktadır. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde yaşanılan güven sorunu göz önünde bulundurularak hazırlanan fatura bilgisi sorgula sistemimiz en son güvenlik sistemi kuralları çerçevesinde hazırlanmış ve siz değerli ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Fatura borcu öğrenmek isteyen kişilerin işini fazlasıyla kolaylaştıracak olan bu sorgu paneli aynı zamanda faturanızın kaybolması veya faturanızın zamanında adresinize gelmemesi sonucunda yaşanılan problemleri de ortadan kaldırmaktadır.

Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet ve Elektrik Fatura Sorgulama İşlemi

Su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet olmak üzere tüm faturalarınıza ait bilgileri bu panel üzerinden öğrenebilirsiniz. Oldukça kolay ve anlaşılır bir sorgu paneli ile zaman harcamadan sorgunuzu yapabilme imkanını hemen değerlendirmeye ne dersiniz?

Yapmanız gereken işlem şu şekilde; ilk olarak “Kategori Seçin” alanından su, doğalgaz, telefon, internet veya elektrik fatura sorgulama işlemi gibi hangi faturayı sorgulamak istiyorsanız onu seçmeniz ve ardından da sizden istenilen TC Kimlik veya Abone bilgileriniz gibi bir takım istenilen bilgileri belirtmeniz gerekmektedir.