Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Fatura Bilgisi Sorgulama ile Fatura Borcunu Öğren

Doğalgaz Fatura Bilgisi SorgulamaFatura borcunuz nedeni ile doğalgazınız kapanmadan önce borcunuzu öğrenmeye ne dersiniz? Üstelik fatura bilginizi sorgulamayı istediğiniz zaman ve istediğiniz saatte yapabileceğinizi söyleyebiliriz.  “Bunu nasıl yapacağım?” diye düşünüyorsanız doğalgaz fatura bilgisi sorgulama yapmayı sizlere anlatabiliriz. Aşağıda yer alan sorgulama alanında abone bilgilerinizi ekleyip sorgulaya basabilirsiniz. Bu kadar basit olan borç sorgulama işlemi için ne sıra beklemiş olursunuz ne de müşteri hizmetlerini.

Faturanızı ödemeyi geciktirdiğiniz zaman tekrardan açma kapama işlemi için sizlerden ücret alınmaktadır. Geçmiş dönemde borcunuz varsa sistemimiz size göstermektedir. Doğalgaz fatura sorgulama yaparak doğalgazınızın kapanmasını engelleyebilirsiniz. Soğuk kış aylarında ısınmanız doğalgaz ile ise doğalgazınızın kesilmesine izin vermeyin. Çünkü tekrar açma işlemi bazı şehirlerde uzun sürebilir. Buna dikkat ederek faturalarımızı ödemeyi unuttuğumuz zaman faturam ne kadardı diye düşünmek yerine sitemize girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Sözleşme yaparken borcunuzu ödemediğiniz takdirde size olan hizmetin kesileceğinden söz edilir. Doğalgaz hizmetinden faydalanmak için faturaları güncel olarak ödeme miktarına göre ilerlemek gerekir. İş yerlerinizde, evinizde doğalgazınızın kesilmemesi için faturaları takip etmek gerekir. Özellikle İstanbul’da yaşıyorsanız ve İstanbul’da işiniz varsa doğalgazınızın kesilmesi demek müşterilerinizin iş yerinize gelmemesi demektir. Bu nedenle doğalgaz fatura sorgulama İstanbul ile borcunuzu öğrenerek ödeme yapmadan önceki fatura bilginizi öğrenebilirsiniz.

İgdaş Doğalgaz Fatura Bilgisi Sorgulama

25 Aralık 1986 senesinde İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştirakların katılımı ile kurulan İgdaş, şehrin yakıt ihtiyacının en ekonomik ve en uygun şekilde karşılanmasını sağlamak amacı ile hizmet vermektedir. İgdaş borç sorgulama işlemleri için sitemizden doğalgaz fatura bilgisi sorgulayabilirsiniz.