Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Fatura Sorgulama Sayesinde Borç Öğrenme

doğalgaz fatura sorgulama

Doğalgaz borcunu öğrenmek istediğin her an fatura sorgulama servisimizi kullanarak borcunu öğrenebilirsin. Kolay ve pratik sorgulama servisimiz sayesinde istediğin zaman fatura sorgulama yapabilirsin. Gece, gündüz istediğin zaman fatura sorgulama yapabilirsin.  Aklına geldiğinde fatura sorgulama yaparak fatura bilgilerini görebilirsin. Uzakta okuyan kardeşinin doğalgaz borcunu ödemek istediğin zaman yapacağın tek şey ödemen gereken miktarı bilmendir. Doğalgaz fatura sorgulama yaparak bu borcu öğrenebilirsin ve online olarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsin.

Ödemeyi Unuttuğunuz Faturaların Borçlarını Hemen Öğrenebilirsiniz

İnternet, su, elektrik, doğalgaz, telefon faturalarınızı istediğiniz zaman kolaylıkla görebilirsiniz. Geçmiş dönemden olan borçlarınızı da ay ay servisimiz sayesinde görebilirsiniz. Borcum var mı yok mu diye düşünmek yerine ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla fatura sorgulama yapabileceğiniz servisimiz ile borç bilgilerinizi görebilirsiniz. Fatura borçlarınızı görerek ödemeniz gereken miktarı kolaylıkla görebileceksiniz. Tüm faturalarını görmek içinde ayrı ayrı fatura sorgulama yapabilirsiniz. Özellikle İstanbul’da yaşayan kardeşinizin doğalgaz faturasını ödemek istediğiniz doğalgaz fatura sorgulama İstanbul ile öğrenebilirsiniz.  Elektrik, interneti, doğalgaz ve telefon faturalarınızı görmek için hepsini ayrı ayrı olarak giriş yapmanız gerekir. Servisimiz hepsini birden görmenize izin vermektedir. Çünkü sizin istediğiniz komuta göre çalışarak aramak istediğiniz bilgiyi sizin önünüze çıkartmaktayız. Aramak istediğiniz zaman ister cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan tabletinizden kolayda fatura sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra da doğalgaz fatura ödeme yapabilirsiniz.