Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Fatura Sorgulama

doğalgaz fatura sorgulama

Türkiye’de kış ayları artık kapımıza kadar dayandı. Aralık ayındayız ve soğuk kendini gün geçtikçe göstermekte. Bu nedenle doğalgaz faturalarımızda da bir artış söz konusu olabilir. Doğalgaz faturanız eğer gelmediyse doğalgaz fatura sorgulama yapabilirsiniz. Doğalgaz faturanız için ihtiyacınız olan bilgiler sadece tip seçimi yapmanız ve abone numaranızı bilmenizdir. Fatura sorgulama yapabilmek hem de tüm Türkiye’den bunu gerçekleştirebilmek her zaman önemlidir. Çünkü soğuk kış aylarında ödeme merkezlerine giderek sıra bekleyerek fatura borcunuzu öğrenmek çok zahmetli bir işlem gibi gelebilir. Bunun yerine oturduğunuz yerden faturanızı öğrenmek için doğalgaz fatura sorgulama yapabilirsiniz. Servisimiz ücretli olup, sizlere anlaşmalı kurumlarımız aracılığı ile faturanızı öğrenebilmeniz için yardımcı olmaktayız. Güncel ve geçmiş dönem doğalgaz faturanızı inceleyebilirsiniz.

Tesisat No ile İgdaş Doğalgaz Fatura Sorgulama

Doğalgaz faturası bizim için her zaman önemlidir. Çünkü kış aylarında genellikle doğalgaz aracılığı ile evlerimizi ısıtırız. Doğalgaz olmazsa ısınmamız da çok zor olabilir. Eskiden kömürle ve sobalar ile ısınırdı insanlar. Sobaların da yanlış kullanımı yüzünden de sürekli evde kalan kişiler zehirlenir, yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Ülkemize doğalgazın gelişi ile bu durumlar daha da aza indirilerek evlerde çıkan ve giden canlar azalmıştır. Bu nedenle doğalgaz çok önemli konumdadır.  Merak ettiğinizde igdaş fatura sorgulama tesisat no ile gerçekleştirebilirsiniz. Faturanız adresinize gelmediğinde, faturanızı kaybettiğinizde doğalgaz borcunuzun ne kadar olduğunu görebilirsiniz.

Doğalgazı daha çok çocuklu aileler kullanmaktadır. Çünkü çalışan insanlar gündüz vakitlerde işte oldukları için doğalgaz tüketimi fazla olmamaktadır. Çocuklar üşümesin hasta olmasın diye anne babalar evi sürekli sıcak tutmaya çalışır. İstanbul’da yaşıyorsanız ve eşiniz doğalgaz faturasını kaybettiğinde tutarını öğrenmek için tesisat no ile iğdaş doğalgaz fatura sorgulama yapabilirsiniz. İğdaş sözleşme no veya iğdaş tesisat no bilmiyorsanız eğer eski faturaların üzerinde yazıldığını görebilirsiniz.  Fatura sorgulama servisimizle günün her saatinde faturanızın borcunu öğrenebilirsiniz. Kışın evden çıkmadan fatura borcunuzu öğrenmenizin en kolay yolu Fatura Bilgisi Sorgula servisimizle birlikte gerçekleştirebilirsiniz.

Konu ile ilgili daha önce yayınladığımız makalelerimizden "Doğalgaz Fatura Sorgulama Sayesinde Borç Öğrenme" başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.