Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Fatura Sorgulama

elektrik fatura sorgulamaAylık olarak elektrik faturasını ödemek de faturalarımızın arasında yer alır. Elektrik her zaman kullandığımız ve vazgeçilmez parçalardan biridir. Bu nedenle gelmeyen elektrik faturalarımızı ya da unuttuğumuz elektrik faturamızın borcunu öğrenebilmek için elektrik fatura sorgulama yapmamız gerekebilir. Ödeme merkezlerine giderek de kış ayının soğuğunda yapılacak ve çekilecek işlerden biri değildir. Kolay yoldan sıra beklemeden anında elektrik borcunu öğrenebileceğin servisimiz ile istediğin zaman faturanın borcunu öğrenebilirsin.

Enerjisa Elektrik Fatura Sorgulama

Elektrik dağıtıcı firmalarının farklı tarifeleri vardır ve bu tarifeler üzerinden faturalar farklılıklar gösterebilir. İstanbul’da da Anadolu yakasına ve Avrupa yakasına hizmet veren iki ayrı elektrik dağıtım firması vardır. Bunlardan biri EnerjiSa’dır. Elektrik faturaları sayaçlara göre harcanan miktarı çıkartır. Kurumun yetkili personeli her ay gelerek sayaçları kontrol eder. Son fatura okuma tarihinden itibaren o ana kadar olan kullanım miktarını çıkartır. Enerjisa elektrik borç sorgulama yaparak faturan gelmediği zaman borcunun ne kadar olduğunu öğrenebilirsin. Günümüzde fatura borcunu öğrenmek internetten çok daha kolay olduğu için, faturanın evine gelmeden öğrenmen mümkündür. Hemen şimdi borç bilgilerini elektrik fatura sorgulama yaparak öğrenebilirsin.

Boğaziçi Elektrik Fatura Sorgulama

Elektrik faturanızın borçlarını öğrenebilmek için Boğaziçi firmasının fatura sorgulama ve ödeme merkezlerine gitmene gerek yok. Elektrik faturanızın borcunu kendin hemen öğrenebilirsin. Bunu da servisimize Boğaziçi elektrik seçeneğini ekleyerek abone numaranı eksiksiz girerek sorgulayabilirsin. İstanbul Avrupa yakasında oturuyorsan eğer fatura sorgulama yaparak en kolay yoldan fatura borcunu öğrenebilirsin. Boğaziçi elektrik borç sorgulama sayesinde ödeme noktalarına giderek uğraşmadan hemen sorgulamanı gerçekleştirebilirsin. Otomatik ödeme talimatı veremediğin faturalarını hemen borcunla öğrenebilir, bilgi alabilirsin.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Elektrik Fatura Bilgisi Sorgulama" başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.