Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Ah… Günümüzde internet, elektrik gibi araçlar olmadan yaşanabilir mi? Sanırım yaşanmaz. Belki yaşanabilir ama gündelik işlerimizi devam ettirme konusunda bizlere yardımcı olmaz. Her zaman elektrik faturası sorgulama yapmamızı gerektirecek durumlar olur. Bunun nedeni de ödemediğimiz veya ödemeyi unuttuğumuz faturalarımızdan kaynaklı olabilir. Mesela özellikle ramazanda hanımlar özenle iftar sofraları kurarlar. Yemekleri en güzel şekilde pişirerek emek sarf ederler. Fırınlarda yemek yapılır, ocakta en güzel yemekler hazırlanır. Hep bu konuda dikkat eden hanımlar her zaman misafirin en güzel yiyecekleri yemesini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. Temizlikti çamaşırdı derken şişen faturanın da cabası tabi…

Hanımlar misafirleri için ne kadar elektrik gitmiş, ne kadar tüketim olmuş dikkat etmezler. Erkekler bu konuda genelde dikkatli davranırlar. Fakat işten dolayı çok yoğun bir ay geçirdiğimiz zaman faturaları ödeme konusunda aksama yaşayabiliyoruz. Elektrik abone no öğrenme işlemini gerçekleştirdiğinizde veya eski faturalarınızın üstünde abone numarası gördüğünüzde bunun üzerinden faturalarınızı sorgulayabilirsiniz. En kolay şekilde nasıl faturamı öğrenebilirim diyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Avrupa Yakası Elektrik Faturası Sorgulama

Avrupa Yakası’nda oturan vatandaşlar için kolay yoldan sıra beklemeden en iyi şekilde fatura sorgulamanızı sağlayabiliriz. Bunu da sorgulama servisimiz olan 11860 ile fatura sorgulama servisimiz ile en iyi şekilde fatura borcunu sorgulayabilirsiniz. Anında sonuç alabilirsiniz. Boğaziçi elektrik borç sorgulama yaparak en güncel elektrik borcunu öğrenebilirsiniz. Her ay geçmiş dönem borcunuzu görebilir, ay sonunda gelen faturanızın borcunuzu da yine abone numaranız üzerinden sorgulayabilirsiniz. 

Elketrik faturası sorgulama konusuyla alakalı daha önce yayınlamış olduğumuz "Elektrik Fatura Sorgulama" başlıklı yazımızı da dilerseniz okuyabilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Pelin