Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama

enerjisa elektrik borç sorgulama

Bin dokuz yüz doksan altı yılında kurulan Enerjisa, Sabancı şirketinin elektrik dağıtımı yaptığı bir şirkettir. Yerli üretimi arttırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak adına yenilebilir enerjinin Türkiye içinde kalmasını sağlaması amaçlanır. Kaliteli ve sürdürülebilir enerjinin üretilmesi için zaman içinde kendini geliştiren Enerjisa, Türkiye çapındaki vatandaşlar için geçerli olan enerji dağıtımı için teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaktadır.  Enerjisa gün geçtikçe Türkiye’nin ekonomisine fabrikalarda, iş yerlerinde ve evlerde gerekli olan elektrik ihtiyacını karşılamıştır. Bu nedenle faturalarınızı da ihtiyacınız olanı kullanarak hizmetiniz faturalandırılır. Enerjisa elektrik borç sorgulama yaparak Enerjisa’nın hizmet karşılığında gönderdiği fatura borcunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Bu sayede hemen fatura borcunuzu öğrenebilmeniz için anında faturanızı sorgulayabilirsiniz.

Enerjisa Toroslar Elektrik Borç Sorgulama

Toroslar Edaş hisselerinin tamamını ihale sonucunda en yüksek teklifi vererek Enerjisa almıştır. Toroslar elektrik dağıtımı yapan firmanın tüm hisselerini alma işlemi iki bin on üç yılında tamamlanmıştır. Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Osmaniye illerine elektrik dağıtımını gerçekleştiren Enerjisa Toroslar olarak dağıtım gerçekleştirmektedir. Enerjisa Toroslar elektrik borç sorgulama işlemini gerçekleştirmek için sıra beklemenize gerek kalmadan işlemlerinizi internetten de halledebilirsiniz. Enerjisa elektrik borç sorgulama yapabilmek çok zor değil. Abone numaranızı bilerek tüm elektrik faturası sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul dahil tüm Enerjisa’nın hizmet verdiği noktalarda Enerjisa elektrik borç sorgulama yapabilirsiniz. Anında faturanızın borcunu öğrenmek ve her defasında sıra beklemek zorunda kalmadan borç öğrenebilmek için anında faturanızı sorgulamanız yeterli.

Dilerseniz konu ile ilgili daha önceki yazılarımızdan "Elektrik Fatura Bilgisi Sorgulama" başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz. 

Begüm