Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Enerjisa Toroslar Elektrik Faturası Sorgulama

enerjisa toroslar

Elektrik… Çoğu filmlerde gördüğümüz gibi elektrik olmadan hayatımız nasıl olurdu sorusu her zaman gündemimizde ve düşüncemizde. Elektrik olmadan işlerimiz durur, ulaşım olmaz, iletişim olmaz, internet, gündelik işler durur, haber alamayız. Çoğu işlerimiz elektriğe bağlı olduğu için zaman zaman faturamızı da kontrol etmemiz gerekebiliyor. Enerjisa Toroslar, Enerjisa İstanbul gibi Enerjisa grubunun dağıtım hizmeti veren dağıtım firmasından faturanızı hemen sorgulayabilirsiniz. Servisimizden beklediğiniz performansı tabi ki alabilir ve borcunuzu hemen görebilirsiniz.

Kaliteyi her zaman fark ederiz. Enerjisa da kaliteli ve sürdürülebilir yaşamın devamı açısından faaliyet gösteren Toroslar elektrik için vatandaşa her zaman hizmet sunuyor. Elektrik dağıtım konusunda müşteri memnuniyeti odaklı da hizmet vermektedir. Sürekli yenilenebilir enerji için sağlam çalışmaları gerçekleştirmektedir. Enerjisa Adana, İstanbul ve diğer hizmet verdiği bölgelerde toplum ve gelecek açısından duyarlıdır. Değer yaratmaya ve gelecek için çalışmalara da her zaman devam etmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte iş süreçlerini entegre içinde ilerletmekteler. Bu nedenle Enerjisa Toroslar için çok kolay bir şekilde kaliteli hizmet alabilirsiniz.

Adana Enerjisa Toroslar Elektrik Faturası Sorgulama

Adana bölgesine iş yüzünden taşınmaya karar verdinizde evinizin elektriğini açmanız gerekir. Çünkü elektrik olmadan birçok işi başarmanız mümkün değildir. Her zaman her koşulda internetiniz olması gereken bir işiniz varsa elektrik olmadan da internetinizin olması mümkün değildir. Enerjisa Toroslar elektrik için elektriğinizi açtığınızda anında faturalandırılmaya başlarsınız. Bazen ilk defa açtırdığımız elektriğin faturası ilk ay gelmeyebiliyor. Bu nedenle faturanızın takibini yapmanız gerekebilir. Her defasında istediğiniz zaman aklınızda soru işareti olduğunda telefondan kolayca abone numaranızı yazarak Enerjisa Adana veya Toroslar bölgesi için fatura sorgulama yapabilirsiniz. 

Konu ile ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz "Enerjisa Elektrik Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?" başlıklı yazımızı da dilerseniz okuyabilir ve konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Leyla