Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Eski Ödenmemiş Su Borcu Sorgulama

su borcu sorgulama

Günlük hayatta suyu çok kullanırsın dimi? Çamaşırdan tut, kişisel temizlik, ev iş temizliğine kadar sürekli bir elimiz suyun içinde sayılır. Evimize ve iş yerlerimize kadar kolayca suyu kullanabilmemiz için şirketler kanalizasyon idareleri kurulmuştur. Bu sayede kullandığımız kadar suyun evimize gelen hizmetinin ücretini ödemek zorundayız. Ödenmemiş su borcu sorgulama sayesinde kolayca fatura borcunu öğrenebileceğin servisimiz internette ve cep telefonunda mevcuttur. Türkiye’nin her yerinde işlem yaparak gerçekleştirebileceğin fatura sorgulama sayesinde güncel borç bilgin ne kadarsa öğrenebilirsin.

Ödenmemiş İski Su Borcu Sorgulama

İski yani İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi ile İstanbul’da oturuyorsan sıra beklemeden fatura borcunu öğrenme şansını yakalayabilirsin. Yeni bir yere, mahalleye eve veya iş yerine taşınıyorsan ve İstanbul’da yaşıyorsan su hizmetinden yararlanabilmen için iskiye başvurman gerekiyor. İski aboneliğini açtırdıktan ve abone bedeli ödedikten sonra birkaç güne suyun açılarak kullanıma başlayabilirsin. En önemlisi de ilk ay yeni abonelik açtırdığın için faturan gelmeyebilir. Bu durum gayet normaldir. Gelmeyen faturanın bir sonraki ay daha fazla ödememek için faturanı nereden öğrenebilirsin? İski ödenmemiş fatura sorgulama yaparak internetten kolayca öğrenebilirsin. Faizi ile birlikte borcunu ödememek için hemen şimdi geçmiş dönem ödemediğin fatura borçlarını sorgulayabilirsin.

İstanbul çok kalabalık bir şehir. Bu kalabalıkta sürekli kuyrukta sıra beklemek çok zor. Bankada, alışveriş için kasada, otobüs duraklarında, fatura sorgulama merkezlerinde… Hemen hemen her zaman sıra beklemek zorunda kaldığımız bir şehirdir İstanbul. İski borç sorgulama iski fatura öğrenme için dolaştığımızda bile fatura sorgulama merkezlerinde sıra olabiliyor. Ayrıca ücrette alıyor. Bunun yerinde telefon numaran üzerinden fatura borcunu öğrenebilirsin. Sadece abone numaranı yazman ve tip seçimi yapman yeterli olacaktır. Hadi sende sıra beklemeden hemen fatura borcunu öğren.

Konu ile ilgili dilerseniz "Su Fatura Sorgulama Yaparak Borç Öğrenme" başlıklı daha önce yayınladığımız yazımızı da inceleyebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Begüm