Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Bilgisi Sorgula İle İstediğiniz Zaman Borcunuzu Öğrenin

Fatura Bilgisi Sorgula İle İstediğiniz Zaman Borcunuzu Öğrenin

Doksan yılları sonu iki bin yıllarının başı ile birlikte teknolojide önemli gelişmeler yaşanarak hayatımıza kişisel bilgisayarlar ve en önemlisi de internet girdi. İnsanların iki bin yıllarından sonra yaşam koşulları değişerek, kişisel standartlar hayata girmiştir. Teknolojinin gelişmesi sayesinde olan bu gelişmeler ile kişisel bilgisayarlar, kişisel cep telefonları hayatımıza yerleşmiştir. Bunların haricinde tabletler, dizüstü bilgisayarlar ortaya çıkarak hayatımızı kolaylaştırmaya devam etmiştir. Şimdilerde ise cep telefonları ile her şeyi halletmekteyiz. Özellikle de borcumuz var mı yok mu merak ettiğimizde. Borcunuzu öğrenmek için tek yapmamız gereken cep telefonunuzdan sitemize girerek fatura bilgisi sorgula yapabilirsiniz.

Teknolojinin bu kadar gelişmesi ile birlikte her şey anında çözebilmekteyiz. Borcumuz varsa ve ödememişsek eğer fatura sorgulama yaparak borcumuzu öğrenebiliriz. Borç öğrenme için ödeme merkezlerine gitmeye gerek yok. Kısa yoldan ve üye olmadan yukarıda yer alan sorgula alanı ile borç öğrenebilirsiniz.

Elektrik, su, telefon, doğalgaz borcunuz varsa ve güvenle sorgulama yapabileceğiniz site arıyorsanız eğer doğru yerdesiniz. Elektrik fatura sorgulama yapmak istediğinizde abone numaranızla birlikte sorgulama yapabileceğiniz alanımızda, güncel fatura bilgilerinizi karşınıza çıkartmaktayız. Geçmişe dönük borçlarınız varsa dahi bunu sistemimize sorarak öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ve tek bilmeniz gereken abone numaranızdır. Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan siz de yorulmadan faydalanın.