Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Borcunuzu Öğrenmek İçin Fatura Bilgisi Sorgulama Yapabilirsiniz

Fatura Borcunuz İçin Fatura Bilgisi Sorgulama Yapabilirsiniz

Faturalarınızı düzenli olarak ödemenin bir artısı vardır. Düzenli bir şekilde sistemden faydalanmak için faturalarımızı borcu olmadan ödemeye devam etmek gerekir. Su, telefon, internet, doğalgaz, elektrik günlük hayatta en çok kullandığımız şeylerdir. Kullandığımız her şeyin ve her hizmetin vergisini ödediğimiz gibi faturalarımızı ödediğimiz sürece hizmetten faydalanmaktayız. Fatura borcunuzu anında öğrenmek için de fatura bilgisi sorgulama yapabilirsiniz. Böylece sürekli borcum var mı yok mu diye düşündüğünüzde fatura bilginizi öğrenebilirsiniz.

Telefon elimizden düşmeyen, sürekli yanımızda olan bir araç haline gelmiştir. Hemen hemen herkesin elinde farklı modellerde ve farklı çeşitlerde telefon vardır. Telefonların kullanım amacı iletişimi sağlamaktır. Günlük hayatta ihtiyacımız olan kişilere ulaşmaktır. Bu nedenle iletişim halinde olmaya devam etmek için telefon fatura bilgisi sorgula yapmak gerekir. Zaman zaman faturalarımızın borçlarını sorgulayarak borcumuzun olup olmadığını öğrenmek gerekir.

Su da günlük hayatta çok kullandığımız bir şeydir. Su olmadan, hayatımıza devam edemezdik. Temizliğin, sağlığın başında olan su, yaşamımızın en temel maddesidir. Faturalarımızın zamanında ödenmediğinde şirketlerin belirlemiş olduğu zam oranı üzerinden faiz uygulanmaktadır. Son ödeme tarihini geçirdiğiniz zaman da faiz yazılmaktadır. Su faturanızı iki ay yatırmadığınızda işlenen faiz oranını bilmediğiniz zaman su fatura bilgisi sorgula yapabilirsiniz. Yaptığınız sorgulamalarda ödenmemiş borçlarınızı görebilirsiniz.