Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Ödemesi Yapmadan Önce Fatura Sorgulama Yapın

fatura sorgulama

Faturalarımızı ödeyip ödemediğimiz zaman zaman aklımızın ucundan geçer. Fatura bilgisini sorgulamak için de fatura ödeme merkezlerine gitmektense online olarak fatura bilgisi sorgulama yapmak daha kolay gelebilir. Çünkü fatura merkezlerine giderek sıra bekleyebilir, sistemde sıkıntı çıkabilir. Boşuna zamanınızdan ve emeğinizden olursunuz. Bu nedenle fatura ödemesi yapmadan önce fatura sorgulama yapmak daha mantıklı bir işlemdir.

Hangi faturanızın bilgisini arıyorsanız sitemizden kolayca sorgulama yapabilirsiniz. Güncel sorgulama yapabileceğiniz sitemizde fatura sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Faturalarınızı ay ay tutarın görebilirsiniz. Fatura bilgisi sorgula ile sevdiklerinizin faturasını da ödemek istediğinizde tutarını görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken yukarıda yer alan panelde cep numarasını ya da fatura abone numarasını yazmanız yeterlidir. Sorgulamalarımız ücretlidir. Ücretli olmasının sebebi, anlaşmalı kurumlar ile çalışmamızdan dolayıdır. Hizmet verdiğimiz alanlarda sizlere gerçek ve doğru sonuçları verebilmek için çalışmalarımızı güncellemekteyiz.

Günlük hayatın koşturmacası içinde faturalarımızı ödemeyi de unutabiliriz. Ödeme merkezlerine gitmeden ya da online olarak faturayı ödemeden borcun ne kadar olduğunu öğrenmek isteriz. Faturaları takip etmek zor olduğundan dolayı nereye ne kadar ödeyeceğinizi bilemezsiniz. Mesela internet faturanızı ödemediğinizi düşünüyorsanız fatura sorgulama ttnet ile öğrenebilirsiniz. Kolayca sistemimizden faydalanarak faturalarınızı sorgulayabilir, fatura bilginizin tutarınız öğrenebilirsiniz.