Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Fatura Sorgulama Servisi

Faturalar her ay karşımıza çıkar ve ödememiz gereken bir hizmet bedelidir. Telefon, su, elektrik, doğalgaz, internet faturalarımızı düzenli olarak ödediğimiz sürece hizmetlerinden faydalanmaya devam ederiz. Bazen faturalarımızı ödemeyi unutabiliyoruz. Bu nedenle fatura sorgulama yaparak fatura borcumuzu kolayca öğrenebiliriz. Geçen ay ödemeyi unuttuğunuz telefon, elektrik, su, doğalgaz borçlarınızın herhangi birinden borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız fatura bilgisi sorgula servisimizden faydalanarak fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

BTK ( Bilgi Teknolojileri Kurumu) lisansı onaylı servisimiz sayesinde gerçekleştirebileceğiniz fatura sorgulamalarınızın hepsi doğru sonuç vermektedir. Bu nedenle güvenle sorgulama yapabilirsiniz.

Faturalarınızın evinize gelmesine gerek kalmadan anında fatura sorgulama yaparak borç bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Fatura bilgisi sorgula servisimiz sürekli güncel olup size en iyi hizmeti vermektedir. Kalıcı ve doğru sonuçlar için telefon numaranız ile anında fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz

Sorgulama yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

-Elektrik

-Su

-Doğalgaz

-İnternet

-Adsl

-TV

Tüm bu sorgulamalar için Türkiye’nin her yerinden mobil ve diğer cihazlar aracı ile fatura sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme merkezlerine gitmeden faturalarınıza ait borçlarınızı inceleyebilirsiniz. Birden fazla faturanız için fatura takibi yapabilmek ve faturalarınızı görüntülemek için fatura sorgulama servisimiz ile kolayca yapabilirsiniz.  

fatura sorgulama

Turkcell Fatura sorgulama

Turkcell fatura sorgulama yapabilmek için kategori ve tip seçimini gerçekleştirmeniz gerekir. Gerekli seçenekleri işaretleyerek adım adım fatura sorgulama işlemine devam edebilirsiniz. Anında fatura sorgulama yaparak fatura borcunuzu öğrenin.

Merak ettiğiniz tüm faturalarınızı öğrenebilmek için hemen şimdi fatura sorgulama servisimizden faydalanın. 

Konu ile ilgili önceki yazımız Güncel Fatura Öğrenme Servisi adlı makalemizi de inceleyebilirsiniz. 

Begüm