Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Gediz Elektrik Borç Sorgulama

Gediz elektrik İzmir ve çevresinde oturan abonelerine elektrik dağıtım yapan firmadır. İzmir, Manisa çevresinde oturuyorsanız eğer Gediz elektrik borç sorgulama yapmak için ödeme merkezlerine yürümenize hiç gerek yok. İstediğiniz an hizmetinizde Gediz fatura sorgulama servisimiz var. Tüketicinin en yakın noktaya gitmesindense borç sorgulama hizmetini cep telefonlarına kadar getirdik. Elektrik her zaman evimizde ve iş yerimizde bulunması gereken bir madde olduğu için işlerimiz ve günlük hayatımız için olmazsa olmazlarımızın arasında yer alır.

Gediz elektrik her zaman tüketicilerine ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Gediz elektrik abonelik için gerekli işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonraki kullanımlarınızda faturanızı kolayca ödemenizde yardımcı oluyor. Özellikle her ay takip eden 80 TL’yi geçen faturalarınız için indirimli elektrikten faydalanabilirsiniz. Bunun içinde en yakın Gediz elektrik merkezlerine gidebilirsiniz. Genellikle iş yerleri bu tarz bildirimlerde bulunduğu için indirimli elektrikten faydalanıyor. Aynı durumu eviniz için de gerçekleştirebilirsiniz.

gediz elektrik borç sorgulama

Bornova Gediz Elektrik Borç Sorgulama

Bornova’da oturan Gediz elektrik aboneleri artık faturalarını öğrenebilmek için fatura ödeme merkezlerine gitmiyor. Online olarak servisimizden güncel dönem fatura borçlarını öğrenebiliyor. Gediz elektrik Bornova için çok kolay bir şekilde anında faturalarını hesaplayabiliyorlar. Siz de fatura ödeme merkezlerinde sıra beklemek yerine cep telefonunuzdan hemen abone numaranız ile faturanızı sorgulamaya ne dersiniz? 

Konu ile ilgili önceki yazılarımızdan "Elektrik Faturası Sorgulama" başlıklı makalemizi de dilerseniz okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Platon