Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Güncel Elektrik Faturası Sorgulama

elektrik faturası sorgulama

Şehir dışında okuyan birçok yakınımız, oğlumuz ve kızımız olabilir. Şehir dışında okumak ve idare edebilecekleri parayı göndererek okumalarına yardım etmek her anne ve babanın görevleri içinde yer alır. Zaman zaman çocuğunuza destek olabilmek için elektrik faturası sorgulama yaparak fatura borcunu öğrenebilir, bu sayede ödemesine de destek olabilirsiniz. En kısa sürede bu işlemi gerçekleştirebilmek için fatura bilgisi sorgula servisimizden yararlanabilir, abone numarası ile elektrik faturası sorgulayabilirsiniz. Her defasında çocuğunuza sormak yerine, abone numarasını öğrendiğiniz takdirde, anında sorgulama yapabileceğinizi bilmelisiniz. Güncel elektrik faturası borç öğrenme işlemi artık internet ve servisimiz sayesinde zor gelmeyecektir.

İstanbul çok kalabalık bir şehir. Dışarıdan okumaya gelen milyonlarca öğrenciyi de içinde barındırır. İstanbul’da bir işlem yapmak, sıra beklemek çoğu zaman eziyet haline gelebilmekte. Bu nedenle en basitinden Boğaziçi elektrik borç sorgulama işlemini yapmanız gerektiğinde hemen bulunduğunuz yerden de elektrik faturası sorgulama yapabilirsiniz. İstanbul bu kadar kalabalığı içerirken hem fatura sorgulama yapmak için hem de fatura ödeme için iki ayrı zaman beklemenize gerek yok ya da evinize en yakın ödeme merkezine de gitmenize gerek yok.

CLK Boğaziçi Güncel Elektrik Faturası Sorgulama

Güncel fatura borcunu öğrenmek için fatura sorgulama servisimiz ile anında sorgulayabileceğiniz şekilde ayarlama yaptık. Yani en çok kullandığımız cihaz cep telefonu olduğu için cep telefonunuzdan abone numaranızı yazarak elektrik faturası sorgulama yapmanızı sağlıyoruz. CLK Boğaziçi elektrik için de bu işlem geçerlidir. Fatura sorgulama yapabilmek ve bu sorgulamayı da oturduğunuz yerden yapabilmek önemli. CLK Boğaziçi güncel elektrik faturası sorgulama sayesinde İstanbul’da  yaşayan, okuyan kardeşiniz, akrabanız için her zaman fatura sorgulama yapabilirsiniz.

Pelin