Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Hızlı, Güvenli Fatura Bilgisi Sorgulamak

Fatura Bilgisi Sorgulamak

Faturaların zamanı geldiğinde ödeme yapmak herkesin sıkıldığı bir iştir. Sürekli fatura takibi yapmak da çileli bir iştir. Zamanında ödeme yapılması da ayrı bir derttir. Faturaları çalıştığımız için takip etmekte zorlanabiliriz. Çünkü otomatik ödemeye sahip olamayan faturalarda ödeme merkezlerine giderek borç sorgulama sonucunda ödeme yapmaktayız. Fatura bilgisi sorgulamak için böyle bir zahmete girmeye artık gerek yok!

Merak ettiğiniz faturalarınızın borcunun olup olmadığını öğrenmek için yukarıda bulunan sorgulama alanımızdan sorgulama yapabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz faturanızın abone numarasını yazarak sorgulama işlemine başlayabilirsiniz. Sizden telefon numaranızı istemekteyiz. Bunun nedeni ise doğru bilgi vermek için öğrenmek istediğiniz faturanızın bilgisini almak için anlaştığımız kurumlara sorgulatmamızdan dolayıdır. Mesela; fatura bilgisi sorgulama Turkcell için operatöre danışarak bilgi almaktayız. Sistemimizde paylaşacağınız bilgileri kesinlikle başka şahıslara, kurumlara paylaşmamaktayız. Güvenli sorgulama yapmak, fatura bilginizi öğrenmek isterseniz eğer hemen şimdi sorgulama yapabilirsiniz.

Üyelik gerektirmeden elektrik, doğalgaz, telefon, su fatura sorgulama yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. Ödeme yapmadan önce fatura borcunuzu öğrendiğinizde bütçenizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız her sorgulama ücretlidir. Sizlere doğru bilgi vermek adına sürekli sistemimiz güncellenmektedir. Bu nedenle sorgulamalarınızın hepsi günceldir. Güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde sorgulama yapmak için hemen şimdi panelimizden sorgulama yapabilirsiniz. Fatura bilginizi öğrenmek için Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Mobil (Avea) hattınız üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz.