Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İgdaş Borç Sorgulama

igdaş borç sorgulamaİstanbul’da yaşayan insanlar için kolay yoldan doğalgaz fatura sorgulama yapabilme imkanı sunuyoruz. İnternet üzerinden hızlı olarak doğalgaz faturalarına ait tutar bilgilerinizi görebilmek için igdaş borç sorgulama yapmanız işinizi kolaylaştırır. Sadece abone numaranız veya tesisat numaranız ile hızlı bir şekilde faturanızı öğrenebilirsiniz. İgdaş borç sorgulama imkanı ile internetten hemen kolayca telefonunuzdan, tabletinizden doğalgaz faturalarınıza ait bilgilere erişebilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde anında geçmiş ve güncel dönemdeki borçlarınızı öğrenebilir, doğalgaz borcunuzun tutarını görebilirsiniz.

Her zaman aklımızda “igdaş borç sorgulama nasıl yapılır?” diye merak ettiğimiz zaman olabilir. Özellikle de internetten kolay yoldan nasıl bunu gerçekleştirebilirim diye düşünmüş olabilirsiniz. Hem internette paylaştığım bilgiler başkasıyla paylaşılmasın hem de bana yüzde yüz gerçek doğru sonuç versin diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Online olarak fatura sorgulama yapabilmenin en kolay ve en kaliteli yolunu sizler ile paylaşıyoruz.

Tesisat No İle İgdaş borç Sorgulama

Abone numaranız veya tesisat numaranız ile birlikte fatura bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Üye olmadan hemen anında igdaş borç sorgulama tesisat no ile işlem yapabilirsiniz. Fatura bilgilerinize anında ulaşabilmek için eski faturalarınızdan birinin üstünde abone numaranız veya tesisat numaranız yer alır. Sadece İstanbul için değil tüm Türkiye üzerinden tesisat no ile igdaş borç sorgulama yapabilirsiniz. Gelişen internet sayesinde tüm işlemleri kolayca internetten yapabiliyoruz artık. Siz de merak ettiğinizde doğalgaz igdaş borç sorgulama yapabilirsiniz.

Daha önce yayınladığımız "İğdaş Fatura Sorgulama Tesisat No İle" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Begüm