Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İgdaş Fatura Sorgulama

igdaş fatura sorgulama

Doğalgazı kışın çok fazla kullanırız. Çünkü soğuk aylarda doğalgazı daha fazla kullanarak çocuklarımız üşümesin diye doğalgazın ısısını arttırmaktayız. Bu nedenle doğalgaz borcumuz kışın daha fazla gelir. İstanbul’da yaşayan insanlar da bilir ki fatura sorgulama yapabilmek için çok fazla sıra bekleyerek fatura sorgulama yapmanız gerekmektedir. Faturanızın borcunu öğrenebilmek için İğdaş fatura sorgulama yapmanız dışarıda soğuk havada sıra beklemenize gerek kalmadan yapabilirsiniz. En çok da kış aylarında soğuk havalarda bunu yapabilmek her defasında önemlidir. Çünkü İstanbul’un bazı semtlerinde daha fazla kar yağışı olmakta ve bazen insanlar bu durum yüzünden evlerinden dışarı çıkamamaktadır. Kar yağışı yoğun olduğu içinde faturamız da bazen adresimizde çıkmayabilir. En güzeli oturduğumuz yerden fatura borcumuzu öğrenmek her defasında kolay işlemler arasında yer alır.

İstanbul İğdaş Fatura Sorgulama

İstanbul’da yaşayan kişiler için onca insan topluluğunda bir de sıra beklemek her zaman sıkıntılı durum olabiliyor. İstanbul’un her köşesinde artık doğalgaz olduğu için evlerde ve iş yerlerinde doğalgaz ile ısınma sağlanmaktadır. En çok ısınma için kullandığımız doğalgazın hizmet bedelini ve tüketim miktarını geri ödemek için iğdaş borç sorgulama İstanbul seçeneği ile iğdaş fatura sorgulama tesisat no ile işlem gerçekleştirebilirsiniz. Her defasında sıra beklemek ve sıra İstanbul iğdaş fatura sorgulama işlemini yapmadan bu durumu yaşamak sıkıntıya yol açabiliyor. Bu nedenle hayatınızı kolaylaştırmak için telefonunuzdan hemen iğdaş fatura sorgulama tesisat no ile işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tesisat numaranız ile iğdaş fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuzdan, internetinizin olduğu yerden en kolay şekilde sorgulayabileceğiniz iğdaş fatura sorgulama yapabileceğiniz servisimizden siz de şimdi faydalanabilirsiniz.