Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İsimden Telefon Numarası Sorgulama

telefon numarası sorgulama

Dışarı bir pazara uğramak istedim. Eve geldiğimde pazardan aldıklarımı yerleştirdikten sonra telefona baktım. Arayan birileri var mı diye… İki saat içinde arayan numara çok fazlaydı. Telefondan rehberime bakmak uzun süren bir işlem olduğu için telefon numarası sorgulama yapmaya karar verdim. Daha önce de sorgulama yaptığım bilinmeyen numara öğrenme servisi ile telefon numarasından isim öğrenebildim. Bu sayede tanıdıklarıma tekrar geri dönüş yapabiliyorum. Tanımadıklarıma ise geri dönüş yapmıyorum ve takibe alabiliyorum. Takibe aldığım numaralardan oluşan liste var elimde ve oradan sürekli arayan numaraları işaretliyorum. İşaretlediklerimin üzerine telefon numaralarından takibe aldığım ve adını soyadını bildiğim için daha çok rahatsız etmesi sonucunda mahkemeye verebiliyorum.

Gün boyunca telefonumdan beni rahatsız eden kişileri arayan numara kim ile bulabiliyorum. Kim aramış olduğunu da faturabilgisisorgula.com adresinden çözebiliyorum. Dilediğim an dilediğim numarayı numara bulma ile halledebiliyorum. Huzursuz eden çağrıların kimin tarafından verildiğini artık kolay bir şekilde öğrenebildiğim ve bulabildiğim için gerçekten çok memnunum. Numara sorgulama yapabilmenin bu kadar kolay olduğunu keşke daha önceden bilebilseydim.

İsimden Türk Telekom Telefon Numarası Sorgulama

Aradığım numara olduğunda ise isimden numara bulma programı kullanmadan isimden Türk Telekom Telefon numarası sorgulama yapabiliyorum. Ulaşmak istediğim ve sesini duymak istediğim arkadaşımın güncel telefonuna ulaşmak benim için artık çok kolay. Özellikle de internetten Türk Telekom numara sorgulama işlemi ile bir kaç dakika da istediğim bilgiye ulaşıyorum. Eğer isimden numara sorgulama yapmak istiyorsam adını soyadını ve şehir bilgisini yazarak aradığım kişinin telefon numarasını öğrenebiliyorum. Numaradan isim sorgulama da ise sorgulama alanına telefon numarasını yazarak arayanın kim olduğunu yine dakikalar içerisinde bulabiliyorum. Çoğu konuda internetten yararlanabildiğim gibi bu konuda da internet üzerinden sorgulama yaparak çözümüme ulaşmış oluyorum. Bunu sende şimdi hemen deneyebilirsin.

Dilerseniz konu ile ilgili daha önce yayınladığımız "Telefon Numarası Kime Ait Sorgula" başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Pelin