Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Borç Sorgulama

iski borç sorgulama

Su yaşamımızın vazgeçilmez kaynağıdır. Bu kaynağı düzenli olarak evlerimizde, iş yerimizde ve gerekli alanlarda kullanıma hazır olarak bulmak isteriz. Bunun içinde sürekli olarak faturalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İski borç sorgulama yaparak faturalarımızın borcunun olup olmadığını kolayca öğrenebiliriz. Su borç sorgulama işlemlerini İstanbul’da yaşayan insanlar için kolay hale getirerek sıra beklemeden borçlarını sorgulamalarına yardımcı olmaktayız. İnternetten su borç sorgulama yaparak pratik bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için en kolay yöntemi sizlere sunmaktayız.

Su fatura borcunuzu nasıl öğreneceğinize dair bilgi vermemiz gerekirse, iski borç sorgulama tesisat no ile aradığınız bilgiye ulaşmanızı sağlıyoruz. Bunu da yukarıda yer alan servis alanımız ile sağlayabilirsiniz. İski borç sorgulama işlemini yapabilmeniz için abone numaranız ya da tesisat numaranızı bilmeniz gerekiyor. Faturanızın bulunduğu yerde abone numaranız da yazar. İski borç sorgulama yapmanın kolay yolu internetten fatura sorgulama servisimizi kullanmanızdan geçer. Tüm iski borçlarınızı tek seferde görebilir, fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz.

İski Ödenmemiş Fatura Borç Sorgulama

İski İstanbul’da yaşayanlar için İski borç yapılandırma yaptığını duyurmuştu. Süreyi uzatarak borcu olan kişilerin borçlarını yapılandırmada yardımcı olacağını taksite bölünebileceğini internet sitesinde, metroda, çevrede her yerde bunu duyurmuştu. Siz de su faturası borç sorgulama yapmak istediğinizde sitemizden anında faturanızı öğrenebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi vatandaşa kolaylık olsun diye, bir çok işlemi online olarak göstermemize izin vermektedir. İski borcunuzun olduğunu biliyorsanız ve ne kadar borcunuzun olduğunu merak ediyorsanız eğer, iski ödenmemiş fatura borç sorgulama yapabilirsiniz. Hemen yukarıdaki sorgulama yerimizden online olarak su borcunuzun tutarını görebilir, daha sonra İski borcunuzu yapılandırmak için ödeme merkezlerine gidebilirsiniz. Böylece hem borç sorgulama hem de borç ödeme için iki defa iski ödeme merkezlerine gitmemiş olursunuz.

Konu ile ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz İski Fatura Sorgulama başlıklı yazımızı da inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.