Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Geçmiş Dönem Fatura Sorgulama

Su faturasından dolayı aboneler her ay sıkıntı yaşayabiliyor. Tüketim ihbarnamesi geldiğinde gecikme cezası da eklenebiliyor. İski geçmiş dönem fatura sorgulama yapılması gerekliliğin de bu noktada ortada çıkıyor. Su faturasının gerçekleştirilmesinde en önemli nokta faturanın borcunun ne kadar olduğu kadarı ile alakalı. En çok da ihtiyacımız su olduğu için sıkıntı yaşamadan evvel faturanın borcunu bilmek gerekebiliyor.

Su faturası ödemesini gerçekleştirmeden önce fatura borcunu öğrenmek zor değil. Çünkü artık telefondan da abone numarası ile iski geçmiş dönem fatura sorgulama yapabilirsiniz. Fatura sorgulama servisi olarak güncel borcunuzu göstermekle yükümlüyüz. Su faturanızı ödemediyseniz hemen fatura borcu sorgulayabilirsiniz. Eski borçları görmek iski ödenmemiş fatura sorgulama günümüzün teknoloji ile çok kolay. E- fatura sorgulama işlemi ile iski borç sorgulama yapabilir faturanızı da daha sonra ödeyebilirsiniz. İstanbul’da böyle bir opsiyonla karşılaşmak gerçekten çok rahatlık vericidir. Hem zamandan hem de yorulmanızdan  kazanacaksınız.

iski geçmiş dönem fatura sorgulama

İstanbul İski Geçmiş Dönem Fatura Sorgulama

İski numarasını aramakla ya da iski abone merkezlerine giderek sıra beklemekle uğraşmayın. İstanbul kalabalığından zaten bıkmış olabilirsiniz. Bu nedenle telefondan hemen iski borç sorgulama tesisat no ile işlem gerçekleştirin. Anında sonuca ulaşın, internetten borç sorgulama yapmanın kolaylığını görün. İski geçmiş dönem fatura sorgulama yaparak da online faturanızı görüntüleyin.

Su faturasının yanında elektrik, doğalgaz, telefon, internet gibi faturalarınızı da kolayca sorgulayabilir, borçlarınızın tümünü öğrenebilirsiniz. Suyunuz kesilmeden önce hemen e-faturanızı öğrenin, borçlarınızın durumunu bilin. Ödemek istediğiniz ve acil olan borçlarınızı da sıraya koyun. Sayacınız sökülmesine, borçlarınızın birikip icralık fatura takibi olmasına hiç gerek yok. Hemen şimdi borç bilgilerine ulaşın.  

Konu ile ilgili önceki yazılarımızdan "İski Ödenmemiş Fatura Sorgulama" başlıklı makalemizi de dilerseniz inceleyebilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Leyla