Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Ödenmemiş Fatura Sorgulama, Borç Öğrenme

İski Ödenmemiş Fatura Sorgulama

İski, İstanbul’da yaşayan, çalışan insanların su ihtiyacını karşılayan kurumdur. İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından İstanbul’da olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile su hizmetini 1981 yılından itibaren hizmet vermektedir. Faturanızı merak ediyorsanız eğer iski ödenmemiş fatura sorgulama yaparak borç bilgilerinizi görebilirsiniz. Tesisat, abone numaranız ile sorgulama yaparak borcunuzun tutarınız online olarak görebilirsiniz. İski borcu sorgulama için ödeme yapmadan önce gerçekleştirmeniz gerekir. Borç sorgulama servisini kullanarak sorgulama yapabilir, borç tutarınızı ve faturanızın güncel borcunu görebilirsiniz.

Su Faturanızın Olduğunu Düşünüyorsanız Borç Sorgulama ile Borcunuzu Öğrenebilirsiniz

İski borcunuzu sorgulamak için abone numaranızı bilmeniz gerekiyor. Tip seçeneğinden İski’yi seçerek sekiz hanelik abone numaranızı girmeniz gerekir. Daha sonra sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamaların hepsi ücretlidir. Sitemizde su, doğalgaz, elektrik, telefon faturalarınızı sorgulayabilirsiniz.

İski’nin son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji yenilikleri ile vatandaşalar temiz su ihtiyacı vererek hem Avrupa, hem de Asya kıtasında oturan İstanbul’lular için su hizmetini sağlamaktadır. İstanbul’da yaşıyorsanız ve su hizmetinden faydalanmaya devam etmek istiyorsanız ödenmemiş su fatura sorgulama yapmanız gerekmektedir. Çünkü ödenmeyen su faturaları sonucunda suyunuzun kesilmesi ve susuz kalmanız demektir. Bu nedenle abone numaranız sayesinde zaman zaman gelmeyen faturalarınızın sonucunda borç sorgulaması yaparak fatura bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

İnternet üzerinden su faturası sorgulama yapan birçok insan vardır. Çünkü internetten borç sorgulama yapmak hem zamandan hem de enerjinizden kazandırır. Çünkü borcunuzu öğrenmek için İski fatura sorgulama yapabilirsiniz.

Lena