Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Ödenmemiş Fatura Sorgulama

Kiracıların en büyük derdi yeni eve taşındıklarında elektrik, su ve doğalgaz gibi kullanacakları tüm faturaları üzerlerine almalarıdır. İski ödenmemiş fatura sorgulama yapmadan da işe girişmemek gerekir. Çünkü eski kiracının borcunu da üstelenmiş olabilirsiniz. Abone olmadan önce eski kiracının faturasının olup olmadığını öğrenebilmeniz sizin elinizde. Peki, bunu nasıl sağlarsınız? Faturabilgisisorgula.com servisimiz ile güncel faturanın borcunu öğrenebilmeniz için abone numaranız ya da mukavele numaranız gerekmektedir. Bunları öğrendikten sonra işlem yapabilirsiniz.

Ev sahiplerinin de en büyük derdi genellikle kiracıların faturalarını düzgün olarak ödeyip ödememesi üzerinedir. Ev sahibinin yasal olarak kiracısının faturalarını takip edebilir. İski borç sorgulama iski fatura öğrenme işlemini istediği zaman yapabilir ve kiracısının borcunu düzenli ödemesini talep edebilir. Kaçıp giden kiracının da üzerinde bulunduğu borcunu tebliğ edilebilir ama ev sahibi başka kiracı bulmakta zorlanabilir. Ev sahibi kaçıp giden kiracının iski ödenmemiş fatura sorgulama yaparak borç bilgilerini görür ve varsa borcu da ödemek zorunda değildir. Eski kiracının ödemiş olduğu depozitodan ev sahibi fatura borcu varsa da kiracının depozitosundan da düşebilir. 

iski ödenmemiş fatura sorgulama

Tesisat No İle İski Ödenmemiş Fatura Sorgulama

En önemli kolaylıklardan biri de iski borç sorgulama tesisat no ile işlem yapılmasıdır. Faturabilgisisorgula.com üzerinden kolayca yapabileceğiniz sorgulamalarda sizlere yardımcı oluyoruz. Eski kiracının peşinden koşmanız yerine dikkatli davranarak borç takibi yapmanızda her zaman fayda vardır. İstenildiği zaman istenildiği yerde fatura borcu sorgulamak hayal değil. Fatura ödeme merkezlerine gitmeden de bu tarz işlemleri servisimizle kolayca uygulayabilirsiniz. 

Konu ile ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz "Ödenmemiş İski Fatura Bilgisi Sorgula" başlıklı yazımızı da dilerseniz inceleyebilirsiniz. 

Leyla