Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İski Su Faturası Öğrenme Borç Sorgulama

iski su faturası öğrenme

Günlük yaşamda faturalarımızı takip etmekte zorlanabiliyoruz. Günlük yaşamın içinde İstanbul’un yoğun kalabalık şehrinde önemli işlerimizi yapmayı geciktirebiliyoruz. Su borcumuzu merak ettiğimizde İski su faturası öğrenme işlemini gerçekleştirmek gerekebiliyor. Gerçek ve doğru sonuçlar verebilen fatura sorgulama servisini tercih etmek lazım. Yoğun iş hayatından, günlük yaşamdan utulan su faturasını öğrenmen için servisimiz senin için en uygun olan fatura bilgisi sorgulama servisini hizmete sunmuş durumdadır. Faturan adresine gelmediğinde ve fatura borcunu merak ettiğinde yapacağın tek şey anında tesisat veya abone numaran ile fatura borcunu öğrenmek ve sorgulamak.

İski Su Faturası Görüntüleme 

En kolay şekilde su faturanı öğrenmeye ne dersin? Fazla işlem gerektirmeden, üç adımda anında ve hızlı bir şekilde fatura borcunu öğrenebilirsin. Tek bilmen gereken tesisat veya abone numaran. Su kesintisi yaşamadan önce iski su fatura sorgulama yaparak su faturanı öğrenebilirsin. Fatura borcunu ödemeden önce öğreneceğin borcuna göre ayağını uzatabilirsin. Oturduğun yerden, müşteri hizmetleri için sıra beklemeden hemen fatura sorgulayabilirsin. İski su faturası görüntüleme ile hızlı bir şekilde fatura borcunu öğrenebilirsin.

İski genel müdürlüğü şu sıra borç yapılandırması üzerinde kolaylık sunmaya devam ediyor. Eğer İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne borcunuz varsa ve yapılandırmak istediğin borcunun tutarını bilmiyorsan eğer iski su fatura sorgulama yaparak kolayca öğrenebilirsin. İki defa en yakın iski müdürlüğüne gitmektense borcunun ne kadar olduğunu fatura bilgisi sorgulayarak öğrenebilirsin.

Bir önceki İski Su Fatura Sorgulama başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.