Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

İstanbul İgdaş Fatura Sorgulama Tesisat No İle

Su, telefon, elektrik, internet gibi doğalgaz da her evin ihtiyaçları arasında. Her defasında doğalgaza artık ihtiyacımız oluyor. Yemek yaparken, duş alırken ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle zaman zaman igdaş fatura sorgulama tesisat no ile işlem yaparak fatura borcunun ne kadar olduğunu öğrenmen gerekebilir. Otomatik ödeme talimatı verdiğin faturan yetersiz bakiye sonucu ödenmemiş olabiliyor.  Sen nasıl olsa otomatik ödemede olduğunu düşündüğün faturanı takip etmeyebilirsin. Bu çok normal bir durum. Herkes doğalgaz kullanımı yapar ama çoğu zaman fatura takibi yapmaz.

Faturanı ödenmediğini kesildiğinde anlama. Her ay otomatik ödemede olsa dahi faturanın borcunu sorgulayarak takip et.  Doğalgaz fatura sorgulama yapmanın her zaman artısı var. Bu artıları kaçırma. Çoğu zaman takip etmekte zorlandığın faturalarından bıkmadan ara ara fatura borcunu sorgulama şansın var.

Kış ayları geldiği zaman igdaş fatura sorgulama tesisat no ile işlem yapman daha sıklaşabilir. Doğalgazı evde çocuk olduğu için çok yakmandan dolayı faturanın borcunun tutarını görebilirsin. Bunu ölçümleyebilmen için İstanbul’da yaşıyorsan faturanın borcu için sıra beklemene gerek yok. İgdaş üzerinden de üye girişlerin için beklemene de gerek yok. Hemen faturanın borcunu öğren.

igdaş fatura sorgulama tesisat no ile

İstanbul Avrupa Yakası İgdaş Tesisat No İle Fatura Sorgulama

Doğalgaz faturaları genelde metreküp olarak hesaplanır ve kullandığın miktara göre ücretlendirilir. Borç sorgulama servisimizde ücretlendirildiğin miktarı abone numaran üzerinden görmen mümkün. İgdaş fatura hesaplama yapmak için uğraşmana gerek kalmadan direk faturanın borcunu görebilirsin. İstanbul’da Avrupa yakası daha kalabalık olduğu için hemen internetten online olarak borcunu sorgulama imkanına sahip ol.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için dilerseniz önceki yazılarımızdan "İgdaş Fatura Sorgulama Tesisat No İle" başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Leyla