Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Ödenmemiş İski Fatura Bilgisi Sorgula

fatura bilgisi sorgula

Faturalar başlı başına sıkıntı yaratabilmektedir. Çünkü her ay gelen faturaları takip etmek zor olabiliyor. Bu nedenle fatura sorgulama yaparak geçmişe dönük faturaların olup olmadığını inceleyebilirsin. Fatura bilgisi sorgula servisimizden faydalanarak fatura sorgulama yapabilirsin. İş yerinin, evinin faturasını öğrenmek istiyorsan yedi gün yirmi dört saat güvenli bir şekilde fatura sorgulayabilmen için telefonun üzerinden fatura sorgulama yapabilirsin. Fatura sorgulama servisimizden istediğin her an faydalanabilirsin.

İski Borç Yapılandırmadan Önce İski Fatura Sorgula

İski, İstanbul’da yaşayanlara özel geçmişe dönük fatura borçlarını yapılandırmaları için taksitlendirme seçeneği sunuyor. Fatura borcu olanlar için Resmi Gazete’de duyuru yapan İski kurumu borcu olan insanlar için yardımcı olmaya çalışıyor. İski fatura sorgulama yaparak eski borçlarınızın hepsini öğrenebilirsiniz. Borcunuzun olduğunu ve ödemediğiniz faturalarınızı 36 aya kadar taksitlendirme seçeneği ile ödemeyi planlıyorsanız hemen fatura bilgisi sorgula işlemi yapabilirsiniz. Güncel faturanızın borcunu öğrenebilmeniz için yukarıda yer alan sorgulama alanına İski seçeneğini seçerek abone numaranızı yazmanız sonucunda istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Her defasında fatura sorgulamak için en yakın İski borç sorgulama ve ödeme merkezine gitmenize gerek yoktur. İski borcunuzu 31 Ekim tarihine kadar fatura bilgisi sorgula ile öğrenerek borç yapılandırması için en yakın İski şube müdürlüğüne gidebilirsiniz.

Konu ile ilgili daha önce yayınladığımız İski Su Faturası Öğrenme Borç Sorgulama başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.