Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Sabit Telefon Fatura Sorgulama

sabit telefon fatura sorgulama

Telefon fatura ödeme zamanı gelince fatura tutarının ne kadar olduğunu genelde hatırlamayız. Bu nedenle ödeyeceğimiz telefon faturasını da borcunun ne kadar olduğunu bilmek istediğimizde ödeme merkezlerinde ya da ilgili operatörün bulunduğu yerlere giderek sabit telefon fatura sorgulama yapmaktayız. Tüm bu kadar uğraşa gerek kalmadan fatura sorgulama yapabileceğini biliyor muydun?

Telefon Fatura Sorgulama İle Borcunu Sorgula

İnternetten sabit telefon fatura sorgulama nasıl yapabilirim diye merak ediyorsan sana hemen söyleyelim. Yukarıda bulunan servis alanımıza merak ettiğin telefon faturasını öğrenmek için telefon numarasını yazabilirsin. Sorgula butonuna tıklayarak cep telefon fatura sorgulama yapabilirsin.  Aynı şekilde sabit telefon fatura sorgulama yapmak için de online servisimizden faydalanabilirsin. Ödeyemediğin faturanın olduğunu düşünüyorsan eğer, borcunun olduğunu düşünüyorsan borç sorgulama servisimizi kullanabilirsin.

Tüm faturalarını servisimiz sayesinde öğrenebilirsin. Sorgulama yapacağın sırada hangi bilgilere ulaşmak istediğini doğru eve eksiksiz olarak yazarak ulaşabilirsin. Mesela; adsl fatura sorgulama yapmak istiyorsan eğer abone numaranı bilmen gerekir. Tek yapman gereken fatura müşteri numaranı bilmendir. Telefon hizmetinden faydalanmak istiyorsan eğer fatura ödemelerine devam etmen gerekir.

Türk Telekom firmasına ait sabit telefon numaranız varsa ve internetinizde sabit telefon numarasının faturasına bağlı ise ayrı ayrı telefon ve internet faturasını sorgulamanız gerekmez. Sabit telefon fatura sorgulama yaparak fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Fatura Sorgulama Konusunda Size Yardımcı Olabiliriz adlı makalemizi inceleyerek nasıl fatura sorgulama yapabilirsiniz öğrenebilirsiniz.