Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Borcu Sorgulama

su borcu sorgulama

Doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi her ay ödemek zorunda kaldığımız faturalarımız vardır. Bu faturaların her ay da ne kadar geldiğini genellikle posta kutumuza gelen faturalardan öğrenebiliriz. eğer su faturan kaybolduğunu düşünüyorsan bu durumda su borcu sorgulama yapabilirsin.  Her defasında merak ettiğin su borcunu fatura sorgulama servisimiz sayesinde öğrenebilirsin. 11860.com.tr üzerinden sorgulama yapacağın için su fatura borcunu öğrenmen yüzde yüz güvenlidir. Fatura borcunu istediğin zaman istediğin yerden öğrenebilirsin. Ama online fatura sorgulama yapmak da işlerinde daha kolay halde tutabilir. Çünkü faturanı sorgulayabilmek için istediğin zaman dışarı çıkamayabilirsin. İşlerin yoğun olabilir ve faturanı ödemekte de gecikebilirsin. Bu tarz durumlarla her zaman karşılaşabilir, günlük hayatında da yer edinebilirsin.

İski Su Borcu Sorgulama

İski borç sorgulama İstanbul kalabalığından uzaklaşmak için ve sıra beklememek için yapabileceğin en güzel yoldur. İski borç sorgulama tesisat no ile işlem yapabilirsin. En çok da sıra beklemeden tesisat numaranı yazarak 11860 rehber servisimizden hemen fatura borcunu öğrenebilirsin. Tüm bu özelliklerin hepsinde faturanı öğrenebilmek ve güncel fatura borcunu sorgulamak için hazır durumdayız.

İstediğin zaman iski ödenmemiş fatura sorgulama yaparak geçmiş dönemdeki borçları görebilirsin. yeni bir yere taşınmak istediğinde öncelikle tesisat numarası üzerinden su borcu var mı yok mu görebilirsin. İski su borcu sorgulama için de bu geçerlidir. İstediğin yerde otobüste iski binasını yanından geçerken faturanı hatırladığında hemen fatura borcunu öğrenebileceğin servisimiz ile sende şimdi tanışabilirsin.

11860 rehber servisinde fatura sorgulamanın dışında numara sorgulama, firma sorgulama gibi hizmetleri de içermektedir. BTK onaylı servis olduğu için güvenle sorgulama yapabilirsin. 

Daha önce konu ile ilgili yayınlamış olduğumuz "Eski Ödenmemiş Su Borcu Sorgulama" başlıklı yazımızı da okuyarak bilgi alabilirsiniz. 

Pelin