Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Fatura Bilgisi Sorgula Yaparak Fatura Borcunu Öğren

Su Fatura Bilgisi Sorgula

Suyu günlük yaşamda çok kullanırız. Bu nedenle faturalarımıza kullanım miktarımız yansır. Faturalarımızı düzenli olarak da takip etmek gerekir. Takip edilmediğinde güncel fatura borcumuz çok fazla olmaya başlar. Ayrıca gecikme bedeli ile ödeme yapıldığında daha fazla ödemek zorunda kalabiliriz. Bunu engellemek için su fatura bilgisi sorgula yapmak gerekir. Suyunuz kesilmeden fatura sorgulaması yaparak borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Evinizin yakınlarında ödeme merkezleri olabilir. Oralarda ve ilgili yerlerde de fatura sorgulaması yapabilirsiniz. Fakat soğuk kış günlerinde ödeme merkezlerine gitmek istemeyiz. Çünkü hava soğuktur ve sıcak evimizde faturalarımızı sorgulamak isteriz. Su faturası ödeme yapmadan önce fatura sorgulama yapmakta ve faturaların bilgisini almakta fayda vardır. Tüm sorgulamalarınızda güncel sonuçları görebilirsiniz. Lisanslı olarak çalıştığımız için sizlere anlaştığımız kurumların bilgisini sunmaktayız. Ay ay ne kadar borcunuzun olduğunu abone numaranızdan görebilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı vermediyseniz zaman zaman fatura sorgulama yapmakta fayda vardır. İnternet, su, elektrik, doğalgaz en çok kullandığımız günlük yaşamımızın parçası olan maddelerdir. Sitemizden bunlarla ilgili de fatura sorgulaması yapabilirsiniz.