Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Fatura Sorgulama ile Fatura Borcunu Öğren

su fatura sorgulama

Faturalarımız her ay bize ödemesi işkence olarak gelebilir. Özellikle borcunun ne kadar olduğunu bilmiyorsak. Faturalarımızı her defasında takip etmek zordur. Kredi kartı, banka kartı kullanmıyorsak da otomatik ödeme yapmamızda mümkün değildir. Özellikle de suyu çok kullandığımız için en çok da su fatura sorgulama yapmaktayız. Geçen ay su faturasını yatırdığınızı düşünmüyorsanız güncel fatura borcunuzu ödemek için hemen fatura sorgulama yapabilirsiniz.

Kolay Fatura Sorgulama İşlemi Sayesinde Faturanı Öğren

Yeni bir eve taşındığınızda faturalarınızı kendi adınıza kayıt ettirirsiniz. Kendini adınıza gelecek olan faturada ilk üzerinize alma ücreti olarak belli bir ücret ödersiniz. Bu da genelde faturalarınıza yansır. Fatura borcunuzun bu nedenle ne kadar tutacağını bilemezsiniz. Bazen de ilk fatura adresinize gelmeyebilir. Ay içinde ne kadar fatura gelmiş öğrenmek için elektrik fatura sorgulama yapabilirsiniz. Aynı şekilde diğer faturalarınıza servisimiz sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz.

Bunların haricinde telefon, doğalgaz fatura sorgulama yapabilirsiniz. Hızlı fatura sorgulama için hemen tek tık ile abone numaranızı, telefon numaranızı yazarak bunu sağlayabilirsiniz. Faturaların eve gelmesini beklemeden veya geç gelen faturalara karşı ceza almamak için su fatura sorgulama yapabilirsiniz. Fatura bilginizi öğrenmek için abone numaranızdan fatura tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ay olarak faturalarınızı ve borcunu görmek için fatura sorgulama servisimizi kolaylıkla kullanabilirsiniz.