Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Faturası Sorgulama

su faturası sorgulamaSu her zaman kullandığımız ve hayatımızın her yönünde ihtiyacımız olan maddedir. Çamaşırlarımızda, bulaşıklarımızda, ev temizliğinde, tuvaletlerde, banyoda, iş yerlerinde, mutfakta kısacası hayatımızda kullandığımız her alanda suyu kullanmaktayız. İstanbul’da oturuyorsanız eğer faturalarınızı da merak ediyorsanız su faturası sorgulama yapabilirsiniz. Hemen fatura borcunuzu öğrenebilmek için faturanızda yer alan abone numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Faturanızın adresinize gelmediğinde su faturanızı öğrenebilmek için abone numaranız ile anında fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz. Servisimizin verdiği kolaylık sayesinde hemen su faturası sorgulama yapabilirsiniz.

İski Su Faturası Sorgulama

 Türkiye genelinde ve Türkiye’nin en çok nüfusa sahip şehrinde su faturalarının adresinize gelmemesi normal bir durum olabilir. Bunun nedeni de çok fazla nüfusa sahip ülkemizde bu durumda kolay yoldan fatura borcunuzu öğrenebileceğiniz servisimiz ile tanışabilirsiniz. İstanbul için  iski borç sorgulama tesisat no ile anında sorgulama yapabilirsiniz. İstanbul’da otursanız dahi tatile yazlığınıza gittiğinizde suyunuzun kesilmemesi için fatura borcunuzu öğrenerek ödeme yapabilirsiniz. Su borcunuzu öğrenmek için de Türkiye’nin neresinde olursanız olun gerçekleştirebilirsiniz. Anında su borcunuzu öğrenebileceğiniz servisimizden sizde şimdi yararlanabilirsiniz.

Su faturası sorgulama yapmak için hangi mevsimde olursanız olun fatura sorgulama ve fatura ödeme merkezlerine gitmeniz zorlayıcı bir durum olabilir. Bu nedenle su faturası sorgulama iski için iski fatura sorgulama yapılan yerlere gitmenize artık gerek yoktur. Çünkü fatura sorgulama yapabilmek için tek ihtiyaç tesisat numarasıdır. Bunu bildiğiniz zaman telefonunuzdan da olsa faturanızı kolayca öğrenebilirsiniz. Hemen fatura borcunuzu öğrenebilmek için en çok tercih edilen fatura sorgulama servisimiz ile fatura borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Daha önce yayınladığımız "Su Fatura Sorgulama ile Fatura Borcunu Öğren" başlıklı yazımızı da okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.