Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Su Faturasını Nasıl Öğrenebilirim?

su faturasını nasıl öğrenebilirim

Günlük yaşamda suyu çok fazla kullanmaktayız. Su faturamız gelmediği zamanlarda faturamızı bilemeyiz. Bu nedenle su faturasını nasıl öğrenebilirim? diye merak ettiğin her an telefonundan anında abone numaranı bildiğin sürece fatura sorgulaması yapabilirsin. Adresine teslim edilmeyen faturaların varsa hemen öğrenmeye ne dersin? Fatura borçlarının birikmesine izin verme. Hemen su faturasını öğrenebilir, geçmiş dönem borçlarını inceleyebilirsin.

Evde, İşte, Yolda Yürürken Bile Su Faturanı Öğrenebilirsin

Su faturasını öğrenmek ödeme merkezlerine gitmeden çok daha kolaydır. Sende bu kolaylık ile hemen tanışmak istemez misin? Su fatura sorgulama servisimiz ile güncel fatura borcunu hemen öğrenebilirsin. Çok kolay bir şekilde fatura sorgulaması yaparak ihtiyacın olduğunda telefondan anında sorgulama yapabilirsin. Fatura sorgulama servisimiz sayesinde anında fatura sorgulayabilirsin.

Su en temel ihtiyacımız olan maddedir. Bu nedenle de hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Suyun kullanımından dolayı fatura borcumuzu takip etmemiz gerekebilir. Zaman zaman su faturası hesaplama yaparak fatura borcumuzun ne durumda olduğunu görmemiz gerekir. Adrese gelmeyen faturaları unutabildiğimiz için geçmiş dönem borçlarımızı da görebileceğimiz fatura sorgulama servisini kullanmamız gerekir. Ayrıca uzun bir süredir fatura ödemesi yapmıyorsanız eğer toplu olarak borcunuzu görebilirsiniz. Abone numaranız ile kolayca fatura sorgulama yapabilirsiniz.

Konu ile ilgili daha önceki yazılarımızdan "Güncel Su Fatura Bilgisi Sorgula" başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.