Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Telefon Numarası Kime Ait Sorgula

telefon numarası kime ait

Yeni telefon aldın değil mi? Hayatında yeni bir sayfa açmak için hattını da değiştirdin. Yeni numaranı sadece en yakın arkadaşlarının bildiğine eminim. Eski telefon numaranı artık kullanmamanın nedenini az çok tahmin edebiliyorum. Telefon numaralarının sürekli seni aramasından bıkmış olabilirsin. Sürekli de telefon numarası kime ait sorgulaması yaptığından dolayı da bıkmış olabilirsin. Telefon numaranı değiştirmekle iyi bir şey yapmış oldun. Ama buna rağmen seni arayan varsa da kim olduğunu doğru ve gerçek sonuçları alabileceğin servisimiz ile öğrenebilirsin.

Fatura Bilgisi Sorgula servisimizde artık isimden numara sorgulama, numaradan isim sorgulama gibi sorgulamaları da yapabilirsin. Arayan numara kim diye merak ettiğinde faturanı sorgulayabildiğin siteden numara sorgulama da yapabilirsin. Günlük hayatta bu tarz durumlar ile çok karşılaşmaktayız ve bu durumdan da kurtulmanın yolu numaranın kime ait olduğunu öğrenmektir. Telefon numarası kime ait olarak öğrenmek istediğin numaraların sahibini hemen öğrenebileceğin bilgi servisimiz ile istediğin zaman istediğin yerde sorgulama yapabilirsin. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom operatörlerinden telefon numarası sorgulama servisi ile zahmetsizce sorgulama yapmak artık senin elinde.

Vodafone Telefon Numarası Kime Ait Sorgula

Eski numaran Vodafone operatörüne aitti değil mi? Bu durumda hep Vodafone telefon numarası kime ait sorgulama yapmaktaydın. Aslında seni arayan her kimse onun numarası üzerinden numaranın kime ait olduğunu öğrenme işlemi yaparak öğrenebilirdin. Güncel telefon numaralarının kime ait olduğunu telefon numarasından öğrenebilirsin. Tüm operatörlerden olan numaraların kim olduğunu artık fatura sorgulayabileceğin alandan da numara sorgulama yapabilirsin.

Begüm