Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Telefondan Fatura Bilgisi Sorgula

fatura bilgisi sorgula

Ah şu faturalar… Keşke her ay ödemek zorunda kalmasaydık şu faturaları değil mi? Ama maalesef faturaları ödemek zorundayız. Çünkü o faturalar ile ilgili hizmet alırız. Hizmet aldığımız faturalarında borcu birikmesin diye sürekli fatura ödemek zorunda kalırız. Fatura bilgisi sorgula servisimizden güncel faturalarını öğrenebilmek için gerekli bilgileri doldurman gerekir. Doğalgaz, su, elektrik, telefon ve internet faturalarını hemen öğrenebileceğin servisimizden istediğin an faydalanabilirsin.

Özellikle kış aylarında doğalgaz faturası çok fazla gelir. Bu da bizi zaman zaman endişelendirebilir.  Doğalgaz faturaları genelde posta kutusunda olur. Ama ya bu ay gelen fatura kaybolduysa? Bu durumda doğalgaz faturanı nasıl öğrenebilirsin? Sonuç bizde! Hemen fatura bilgisi sorgula servisimiz öğrenebilirsin.

Su faturası, elektrik ve internet faturası için de aynı durum söz konusu olabilir. Bazı faturalarımızı online olarak gönderilmesi için talimat verebiliriz. Fatura sorgulama Türk Telekom, Turkcell, Vodafone üzerinden faturanı yine servisimizden öğrenebilir, bilgi alabilirsin. Servisimizde online işlem yapılmakta. Yani internet üzerinden abone numarasını yazarak veya gerekli bilgileri yazarak fatura borcunu öğrenmekte özgürsün. Fatura ödeme merkezlerine gitmek yerine telefondan fatura bilgisi sorgulayabilirsin.

Telefondan Turkcell Fatura Bilgisi Sorgula

Telefondan nasıl fatura sorgulanır? Fatura bilgisi sorgula servisimize girerek tabi ki! Cep telefon faturanı sorgulamak için telefon numaranı girmen yeterli. Tabi öncesinde hangi operatörden hizmet aldığını seçmen gerekir. Fatura sorgulama Avea, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerinden sorgulama yapabilirsin. Dışarı çıkmana gerek yok. Acil olarak fatura ödemen gerekiyorsa ve faturanın borcunu servisimiz sayesinde hemen öğrenebilirsin. 

Pelin