Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Türk Telekom Fatura Sorgulama Servisi

türk telekom fatura sorgulama

Fatura ödemeden önce fatura sorgulama yapmak gerekiyor. Çünkü ödemen gereken fatura miktarını bildiğin zaman fatura borcunu da ona göre ölçümleyebiliyorsun. Eğer ödeyemeyeceğin kadar borcunun olduğunu düşünüyorsan ve fatura borcunu taksitlendirmek istiyorsan ne kadar borcunun olduğunu bilmen gerekir. Türk Telekom fatura sorgulama servisimiz ile internetten nasıl fatura sorgulama yapabileceğini sana aşağıdaki videomuzda göstermekteyiz.

Adım adım videoyu takip ederek de kolay yoldan nasıl sorgulama yapılır öğrenebilirsin. Türk Telekom faturanı Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörleri üzerinden hemen öğrenebilirsin. İnternet borcunu TTnet fatura görüntüleme ile, telefon borcunu da Türk Telekom fatura görüntüleme ile öğrenebilirsin.

Kurumsal Türk Telekom Fatura Sorgulama

Kurumsal şirketiniz varsa Türk Telekom’dan internet, telefon hizmeti alıyorsanız kolayca faturanı öğrenmende yardımcı olmaktayız. Çok yoğunsan fatura borcunu öğrenmek için dışarı çıkamıyorsan, istediğin zaman bulunduğun yerde abone numaran veya telefon numaran üzerinden Türk Telekom fatura sorgulama kurumsal sorgu yapabilirsin. İnternet borcunu da aynı şekilde sorgulayabilirsin. Tek bilmen gereken adsl numarandır. Anında borcunu öğrenebilir, gereken işlemleri daha sonra yapabilirsin. 

Sitemizden yapacağınız tüm sorguları güvenli bir şekilde yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Sitemiz BTK tarafından onaylıdır. Veri tabanımızda yer alan bilgilerin hepsi yüzde yüz gerçek ve doğrudur. İstediğiniz zaman sizde güvenli bir şekilde sorgulama yapabilmenin keyfine varabilirsiniz.

Begüm